คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการและโรงเรียน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด จำนวน 120 คน

1. รับสมัคร Online (วันที่ 21 ก.ค. - 1 ส.ค. 2561)

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการ (วันที่ 1 ส.ค. 2561)

3. กำหนดการโครงการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2561

   

8.30 - 9.00 น.

9.00 น.

09.30 น.

 

 

 

 

 

10.15-10.30 น.

 

 

10.45 – 12.00 น.

 

12.00 น.

13.00-14.00 น.

 

16.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ แจกของที่ระลึก

เชิญประธานกล่าวเปิดงานโครงการติวความถนัดฯ

ฟังบรรยายแนะแนวหลักสูตร
และการเตรียมพร้อมในแต่ละสาขาของคณะ

หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต

-           สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

-           สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ

-           สาขานิเทศศิลป์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

-           สถาปัตยกรรมหลัก

-----พัก และกิจกรรมพี่สันทนาการ-----

เรียนรู้หลักการ Perspective

 

-----พักรับประทานอาหาร-----

เรียนรู้การเขียนและอ่าน Isometric

 

----กิจกรรมพี่สันทนาการ ก่อนเลิกกิจกรรม-----

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

 

9.00 น.

 9.30น.

 

11.00 น.

12.00 น.

13.30-14.45

 

 

15.00 น.

16.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

เรียนรู้การเขียน คน รถ ต้นไม้ และการทำ Sketch Design เบื้องต้น

----กิจกรรมพี่สันทนาการ------

-----พักรับประทานอาหาร-----

ส่งงาน และ Comment งาน 10 ชิ้น

 

-----พัก และกิจกรรมพี่สันทนาการ-----

แนะนำรายละเอียดการสอบเข้าศึกษาต่อ

เชิญประธานกล่าวปิดโครงการติวความถนัด

- เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร. 045-353-

- เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร

  งานรับนักศึกษา โทร. 045-353-120 หรือ 045-353-122

  โทรสาร 045-353-119

- มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้

  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 045-353-224