คณะบริหารศาสตร์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 100 คน

1. รับสมัคร Online (วันที่ 21 ก.ค. - 9 ส.ค. 2561)

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการ (วันที่ 10 ส.ค. 2561)

3. กำหนดการโครงการ
วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 9.45 น. พิธีเปิด ถ่ายภาพรวม อบรม การประยุกต์ศาสตร์บริหาร และการบัญชี ในชีวิตประจำวัน และแบ่งกลุ่ม (สลับเข้ากิจกรรมในแต่ละช่วง)
9.45 – 10.45 น. ช่วงเวลาที่ 1 กิจกรรม อบรม การประยุกต์ศาสตร์บริหาร ในชีวิตประจำวัน
10.45 – 11.00 น. พักรับประทานของว่างและย้ายกลุ่ม
11.00 – 12.00 น. ช่วงเวลาที่ 2 อบรม การบัญชี ในชีวิตประจำวัน
12.00– 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง / ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรอบ Portfolio
13.00 – 14.00 น. ช่วงเวลาที่ 3 กิจกรรม การวางแผนอนาคตสำหรับเจ้าสัวน้อย
14.00 – 15.00 น. ช่วงเวลาที่ 4 กิจกรรม เตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานของว่างและย้ายกลุ่ม
15.15 – 16.15 น. ช่วงเวลาที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ ผู้เข้าร่วมโครงการ
16.30 น. พิธีปิดโครงการ(นักเรียนแยกย้ายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ)

- เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  คณะบริหารศาสตร์ โทร. 045-353-401

- เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร

  งานรับนักศึกษา โทร. 045-353-120 หรือ 045-353-122

  โทรสาร 045-353-119

- มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้

  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 045-353-224