ข่าวประกาศ

#28 ประกาศการยื่นความจำนงเข้าศึกษา สำหรับโครงการเตรียมการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เรื่อง : ประกาศการยื่นความจำนงเข้าศึกษา สำหรับโครงการเตรียมการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะ)


-มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกาศการแจ้งความจำนงเข้าศึกษา สำหรับโครงการเตรียมการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ​ และสอบสัมภาษณ์แล้ว​ สามารถแจ้งความจำนงโดยตามแบบฟอร์ม และกำหนดที่แนบมาพร้อมนี้

 ประกาศการแจ้งความจำนงเข้าศึกษา
 แบบฟอร์มยื่นความจำนงการเข้าศึกษา

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 14 ส.ค. 2561

#27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 (คณะเภสัชศาสตร์)


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 (คณะเภสัชศาสตร์) โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารายงานตัวที่คณะ ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  คณะเภสัชศาสตร์  โทร. 045-353610   (ในเวลาราชการ)

 รายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าค่าย
 กำหนดการ-หลักฐาน

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2561

#25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 (คณะวิศวกรรมศาสตร์) โดยให้ผู้ที่มีมีรายชื่อตัวจริง  ยืนยันการเข้าร่วมโครงการผ่าน googleฟอร์มhttps://goo.gl/forms/p35vtsmNB5KWCxfq1ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 

 

 กำหนดการเข้าค่ายและอบรม
 รายชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 12 ส.ค. 2561

#24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 (คณะพยาบาลศาสตร์) โดยให้ผู้ที่มีมีรายชื่อตัวจริง  ยืนยันการเข้าร่วมโครงการผ่าน googleฟอร์ม https://goo.gl/forms/WhDQsAKpKwAT0Y1I3ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 และให้ผู้เข้าค่ายเตรียมชุดเครื่องนอนปิคนิค (ที่นอน หมอน ผ้าห่ม) มาในวันเข้าค่ายด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  คณะพยาบาลศาสตร์ โทร. 045-35300  ต่อ 6009  (ในเวลาราชการ)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการ (ตัวจริง)
 รายชื่ออันดับสำรอง
 กำหนดการเข้าค่ายอบรม

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 10 ส.ค. 2561

#23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 (คณะบริหารศาสตร์)

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 (คณะบริหารศาสตร์)


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 (คณะบริหารศาสตร์) โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว แต่งกายชุดสุภาพ เพื่อเข้ารายงานตัวที่คณะบริหารศาสตร์ ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  คณะบริหารศาสตร์ โทร. 045-353844  และ 086-7249399  คุณเอกพงศ์ แผ่นคำ นักวิชการศึกษาชำนาญการ (ในเวลาราชการ)

 รายชื่อคณะบริหารศาสตร์
 กำหนดการเข้าค่ายคณะบริหารศาสตร์

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 14 ส.ค. 2561

#22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 (คณะนิติศาสตร์)

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 (คณะนิติศาสตร์)


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 (คณะนิติศาสตร์) โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารายงานตัวที่คณะ ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  คณะนิติศาสตร์ โทร. 045-353933  คุณศุกัญญา ล้ำเลิศ นักวิชาการศึกษา (ในเวลาราชการ)

 รายชื่อคณะนิติศาสตร์
 กำหนดการเข้าค่ายอบรม

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 10 ส.ค. 2561

#21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 (คณะรัฐศาสตร์)

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 (คณะรัฐศาสตร์)


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 (คณะรัฐศาสตร์) โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ได้ที่ https://goo.gl/forms/j7FjJCF0cLZ8CBDD3   ภายในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561  เท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  คณะรัฐศาสตร์ โทร. 045-353944  (ในเวลาราชการ)

 รายชือผู้เข้ามีสิทธิ์เข้าค่าย
 กำหนดการเข้าค่ายอบรม

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 10 ส.ค. 2561