โครงการค่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศ

#101 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาโครงการค่ายเตรียมความพร้อมฯ คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาโครงการค่ายเตรียมความพร้อมฯ คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอปรับรูปแบบการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยฯ
โครงการค่ายเตรียมความพร้อมระดับปริญญาตรี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานการณ์ปัจจุบัน
   * โดยทางมหาวิทยาลัยจะติดต่อประสานยังผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกผ่านทางโทรศัพท์หรือวีดีโอคอลออนไลน์
   * ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาโครงการค่ายเตรียมความพร้อมฯ

ประกาศโดย : ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ : 16 มี.ค. 2563