โครงการค่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศ

#106 ขยายเวลารับสมัครค่ายเส้นทางสู่ครูพรีเมี่ยม ครั้งที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มีนาคม 2563)

เรื่อง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขยายเวลารับสมัครค่ายเส้นทางสู่ครูพรีเมี่ยม ครั้งที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มีนาคม 2563)


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขยายเวลารับสมัครค่ายเส้นทางสู่ครูพรีเมี่ยม ครั้งที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มีนาคม 2563) 

สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่  งานวิชาการคณะศิลปศาสตร์

โทรศัพท์ : 045-353700 063-5084948

 ขอขยายเวลารับสมัครฯ

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 24 มี.ค. 2563