โครงการค่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศ

#107 ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ค่าย Dream to science #3 ( 1 เมษายน 2563)

เรื่อง : ขอเลื่ยนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ค่าย Dream to science #3 เป็นวันที่ 1 เมษายน 2563


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และคณะวิทยาศาสตร์ ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ค่าย Dream to science #3   เป็นวันที่ 1 เมษายน 2563

คณะวิทยาศาสตร์กำลังพิจารณารายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ เพ่ื่อให้เป็นตามเกณฑ์สาขาวิชากำหนด 

สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่  

ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 082-4467166 FB: facebook.com/nadh.ditcharoen หรืองานบริการการศึกษา                    คณะวิทยาศาสตร์   โทร. 045-353418 หรือ 0846058653

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2563