โครงการค่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศ

#108  ขยายเวลารับสมัคร (Dream to Science ครั้งที่ 3) (ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มีนาคม 2563)

เรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัคร (Dream to Science ครั้งที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2563 (ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มีนาคม 2563)


คณะวิทยาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครโครงการค่าย (Dream to Science ครั้งที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2563  จำนวนมาก

สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่  

ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 082-4467166 FB: facebook.com/nadh.ditcharoen หรืองานบริการการศึกษา                    คณะวิทยาศาสตร์   โทร. 045-353418 หรือ 0846058653

 หนังสือประกาศขยายเวลาสมัคร

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2563