โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศ

#66 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับสมัครค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เรื่อง : ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


กำหนดการเข้าค่ายฯ

 เกณฑ์การคัดเลือกฯ

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 12 มิ.ย. 2562