โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศ

#74 โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ )

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563


คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (เข้าค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ) สามารถตรวจสอบรายชื่อตามประกาศ และขอความกรุณาผู้สมัครที่จะเข้าค่ายกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://forms.gle/aYMEsPDwDc1GDuhz9  เพื่อคณะจะได้จัดเตรียมที่พัก อาหารว่าง อาหารกลางวันและเย็น ไว้สำหรับผู้สมัคร

ติดต่อสอบถาม งานรับเข้าศึกษา คณะรัฐศาสตร์

โทรศัพท์สำนักงาน : 0-4535-3944

LINE@ ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ : @tyq2031m

Facebook ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ : เยาวชนนักรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ

เว็บไซต์คณะ : http://www.pol.ubu.ac.th/

เพจคณะ : https://www.facebook.com/polsciubu/

 

 

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายคณะรัฐศาสตร์

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 14 ก.ค. 2562