โครงการค่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศ

#87 ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมค่ายคณะวิทยาสตร์และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

เรื่อง : ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมค่ายคณะวิทยาสตร์และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563


ตามที่คณะวิทยาสตร์และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับสมัครนักเรียนเข้าค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ครั้งที่ 2 ขอความกรุณาผู้สมัครที่จะเข้าค่ายกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://forms.gle/4CppeFBfxsmpmjZm7 ภายในวันที่  19 กันยายน 2562 เพื่อคณะจะได้จัด อาหารว่าง อาหารกลางวัน ไว้สำหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่  งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

โทรศัพท์สำนักงาน : 045-353120 045-353122 045-353223-4

linehttp://line.me/ti/g/4nA0BN_cBl (คณะวิทยาศาสตร์)

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 24 ก.ย. 2562