โครงการค่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศ

#88 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายคณะวิทยาศาสตร์ "Dream to science" ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายคณะวิทยาศาสตร์ "Dream to science" ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563


คณะวิทยาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (คณะวิทยาศาสตร์ )  สามารถตรวจสอบรายชื่อตามประกาศ โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายทุกคน เตรียมตัวดังต่อไปนี้

1. ให้นักเรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน/ชุดกีฬาประจำโรงเรียน 

2. นำหลักฐานสำเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ

3. ปพ. 1 หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนอื่นๆ ประกอบการสัมภาษณ์

ติดต่อสอบถาม  คณะวิทยาศาสตร์

: ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 082 4467166 FB: facebook.com/nadh.ditcharoen หรืองานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 045 353418

โทรศัพท์สำนักงาน : 045-353-418

linehttp://line.me/ti/g/4nA0BN_cBl

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายคณะวิทยาศาสตร์
 กำหนดการจัดกิจกรรม

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 20 ก.ย. 2562