โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศ

#91 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าค่ายโครงการเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

เรื่อง : ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าค่ายโครงการเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 (คณะรัฐศาสตร์)


คณะรัฐศาสตร์ รับสมัครนักเรียน ม.6 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ เพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (โครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 6)  

สนใจสมัครที่ www.acat.ubu.ac.th  ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ วันที่ 2 ธันวาคม 2562

ตอบรับเข้ารับโครงการ วันที่ 2-6 ธันวาคม 2562

ติดต่อสอบถาม งานรับเข้าศึกษา คณะรัฐศาสตร์

โทรศัพท์สำนักงาน : 0-4535-3944

LINE@ ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ : @tyq2031m

Facebook ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ : เยาวชนนักรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ

เว็บไซต์คณะ : http://www.pol.ubu.ac.th/

เพจคณะ : https://www.facebook.com/polsciubu/

 คุณสมบัติผู้สมัครและกำหนดการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 2 ธ.ค. 2562