โครงการค่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศ

#93 โครงการค่ายเส้นทางสู่ครูพรีเมี่ยม ครั้งที่ 1

เรื่อง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครโครงการค่ายเส้นทางสู่ครูพรีเมี่ยม ครั้งที่ 1 ในคณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครโครงการค่ายเส้นทางสู่ครูพรีเมี่ยม ครั้งที่ 1 ในคณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีกำหนดการดังนี้
1. การรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9-15 มกราคม 2563
2. ยืนยันสิทธิ์เข้าค่าย วันที่ 16 - 17 มกราคม 2563
3. กำหนดการเข้าค่าย วันที่ 18- 19 มกราคม 2563

สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่  งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

โทรศัพท์สำนักงาน : 045-353120 045-353122 045-353223-4

Email: entry.ubu@gmail.com

 กำหนดการเข้าค่าย
 เกณฑ์การสมัครและคัดเลือกฯ

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2563