โครงการค่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศ

#96 โครงการค่ายเตรียมความพร้อมฯ (Dream to Science ครั้งที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2563 (200 คน)

เรื่อง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครโครงการค่าย (Dream to Science ครั้งที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 200 คน


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครโครงการค่าย(Dream to Science ครั้งที่ 3) คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีกำหนดการดังนี้

1. การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มีนาคม 2563
2. แนะนำหลักสูตรและจัดกิจกรรมค่ายผ่านกลุ่ม facebook ในระหว่างวันที่ 9-19 มีนาคม 2563
3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านค่าย วันที่ 23 มีนาคม 2563

สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่  

ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 082-4467166 FB: facebook.com/nadh.ditcharoen หรืองานบริการการศึกษา                    คณะวิทยาศาสตร์   โทร. 045-353418 หรือ 0846058653

 หลักฐานการสมัครและเกณฑ์คัดเลือก

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 6 มี.ค. 2563