วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00 จำนวน 100 คน

1. รับสมัคร Online (วันที่ 10 - 25 ต.ค. 2561)

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการ (วันที่ 30 ต.ค. 2561)

3. กำหนดการโครงการ
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 10.00 น. พิธีเปิด และ แนะนำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
10.00 – 12.00 น. กิจกรรมสันทนาการ ต้อนรับสู่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. กิจกรรมเรียนรู้วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
16.00 – 17.30 น. กิจกรรมรู้จัก ม.อุบล
17.30 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ชี้แจงกำหนดการ และเข้าที่พัก

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
06.30 – 07.00 น. กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
07.00 – 08.00 น. ทำธุระส่วนตัว
08.00 - 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 10.30 น. กิจกรรม พี่บอกต่อกับการเรียนที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ
10.30 – 12.00 น. กิจกรรม เตรียมพร้อมกับการเรียนในมหาวิทยาลัย/กิจกรรมถามตอบกับ การเรียนสาธารณสุข
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. After Action Review
14.00 – 16.00 น. ยื่นเอกสารและสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
16.00 – 16.30 น. พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร

*กิจกรรมและกำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

- เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธาราณสุข โทร. 045-353-927

- เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร

  งานรับนักศึกษา โทร. 045-353-120 หรือ 045-353-122

  โทรสาร 045-353-119

- มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้

  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 045-353-224