ประกาศรับสมัครเข้าค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ "ค่ายนักบริหาร UBS CAMP 2020" ครั้งที่ 3 (คณะบริหารศาสตร์)(สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าค่ายของมหาวิทยาลัยฯในปีนี้) สมัครถึงวันที่ 27 ก.ย.63 (กิจกรรมวันที่ 3 ต.ค.63)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ "ค่ายสถาปนิก-นักออกแบบรุ่นเล็ก ครั้งที่ 2" (คณะศิลปประยุกต์ฯ) เข้าค่ายวันที่ 11 ก.ย.63 (**เปลี่ยนสถานที่เป็น ห้อง 4105 อาคารเรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ "ค่ายสถาปนิก-นักออกแบบรุ่นเล็ก ครั้งที่ 2" (คณะศิลปประยุกต์ฯ) ตอบแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 10 ก.ย.63 (คลิ๊กเพื่อกรอกข้อมูล)


คณะวิทยาศาสตร์
(ปิดรับสมัคร)

คณะเกษตรศาสตร์
(ปิดรับสมัคร)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ปิดรับสมัคร)

คณะเภสัชศาสตร์
(ปิดรับสมัคร)

คณะบริหารศาสตร์
(รับสมัคร ถึงวันที่ 27 ก.ย.63) ด่วน

คณะศิลปประยุกต์ฯ
(ปิดรับสมัคร)

คณะนิติศาสตร์
(ปิดรับสมัคร)

คณะรัฐศาสตร์
(ปิดรับสมัคร)

คณะพยาบาลศาสตร์
(ปิดรับสมัคร)


เกณฑ์การสมัคร และวัน
ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

ลงทะเบียน/พร้อมระบุสาขาในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
หมายเหตุ : ลงทะเบียนเสร็จแล้วรอตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ และยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามช่วงวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดถึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการฯได้